המדריכים האחרונים שלנו

התקנת מז"ח בבתי מגורים

התקנת מז"ח בבתי מגורים

חדירת מים מזוהמים למערכות המים הביתיות של כולנו עלולה לפגוע בבני אדם וכן בבעלי החיים שבסביבתנו, לכן איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן סדיר. איכות המים עלולה להיפגע בשל כמה סיבות מרכזיות: שימוש במערכת המים לשם החדרת חומרי הדברה בגידולי חקלאות, החדרת חומרי דשן לגינון הציבורי או הפרטי, מערכות שאינן מותאמות עבור מי שתייה כגון מים לכיבוי אש, מערכות הסקה ועוד. כאשר קווי המים אינם בשימוש איכות המים יורדת בשל כך למשל מים שאינם עבור צריכה ביתית, כגון שימוש בתעשייה וכדומה.

פירוש המונח מז"ח הינו מונע זרימה חוזרת. מדובר על אביזר אינסטלציה שמורכב על מערכת מי השתייה ומטרתו למנוע את חדירת המין המזוהמים למערכת מי השתייה ממערכות הצנרת של מים שאינם מיועדים לשתייה. ברוב המקרים התקנת מז"ח במגזר העירוני, בדומה למגזר החקלאי, הינה נדרשת בשל תקנות משרד הבריאות. חשוב לבצע התקנה של מז"ח רק  בעזרתו של מתקין מורשה, מקצועי ומוסמך בכדי להבטיח התקנה יסודית ומלאה.

התקנת מז"ח בבתי מגורים

מניעת זליגת מים שאינם ראויים לשתייה

מניעת זליגה של מים שאינם ראויים לשתייה מאפשרת לשמור על מי השתייה באיכות טובה. זו הסיבה שרבים מרכיבים מז"ח בביתם, במקום העבודה, במקומות ציבוריים ומפעלים שונים. אם תתקינו מזח ללא בדיקות מקדימות, רוב הסיכויים שתהיה נפילת לחץ מים במורד הזרם וכן בעיה הידראולית במערכת אשר עשויה לפגוע קשות במז"ח עצמו. מתקין מקצועי ומוסמך יערוך את הבדיקות המתאימות, טרם ההתקנה, בצורה יסודית כנדרש.

גם הורדת קשיו המים, כלומר גרימה של המים להיות רכים יותר, ניתן לבצע באמצעות המז"ח. מלבד יתרונות אלו, מערכת זרימה חוזרת מאפשרת לשמור על מי שתייה באיכות טובה. ניתן למצוא כמה סוגים של מערכות למניעת זרימה חוזרת שניתן להתאים אותן לצרכים שלכם, אם לבית, לעסק או למוסד ציבורי גדול.

החוקים להם מחויבים קבלני בניין

בשנים האחרונות קבלני בנייה מחויבים בהתקנת מז"ח בבנייני מגורים. המטרה היא כמובן למנוע ממים מזוהמים לבוא במגע עם מי השתייה. המז"ח יהיה מותקן על גמל המים הראשי, או לפני צנרת כיבוי האש בבניין. יש להתקין קולט מים מברז הפורק של המז"ח, היות ומזחים כוללים בתוכם שני אל חוזרים וכן אזור לחץ מופחת, כך שאם האחד לא יהיה תקין, המים יפרצו דרך הברז פורק ולא יחדרו למי השתייה בשום פנים ואופן. ישנם בנייני מגורים רבים, שהמזחים בהם, מותקנים ללא אביזר שיקלוט את המים, במקרה והמז"ח  לא יהיה תקין.