המדריכים האחרונים שלנו
באור הזרקורים

מתג חכם לדוד

אחד ממוצרי החשמל בבית שיכולים להכביד על הוצאות החשמל, הוא הדוד החשמלי. ניהול לא נכון של השימוש [...]